1. I forbindelse med oljereservoar så forekommer en ugjennomtrengelig bergart som :
  • Sikrer stabilt fjell for brønnboring
  • Hindrer olje og gass å unnslippe oppover
  • Hindrer sjøvann å strømme inn i reservoaret
 2. Med ''Recovery factor'' mener vi :
  • Et estimat på hvor mye olje som kan utvinner
  • Hvor fort trykket stabiliseres etter en tapping av reservoaret
  • Forholdet mellom vann og olje i et reservoar
 3. Ordet petrolium kommer fra Latin og er sammensatt av :
  • Petra = stein og olum = olje (steinolje i motsetning til plantolje fra peanøtter)
  • Petro = ''peter sine'' + leum = ''lemmer'' (katolsk opprinnelse senere siste olje)
  • Petro = ''det som skaper'' + leum = ''bevegelse'' (har med energi å gjøre'')
 4. Seismikkteknologi bygger på
  • Røntgenstråler som viser ulike lag
  • Akustiske bølger som reflekteres fra ulike lag
  • Hurtigboring i lav hastighet
 5. Hva er et hydrokarbonreservoar ?
  • Undergrunnens ansamlinger av hydrokarboner i porøs stein
  • Det er flytende olje som finnes på toppen av vannfylte formasjoner
  • Et såkalt steinlokk som hindrer hydrokarboner fra å strømme til overflaten
 6. Hvordan er brønnen holdt stabil under boring ?
  • Ved å bore så fort at leira i hullet ikke får tid til å svelle
  • Ved å installere en casing string(beskytelsesrør)
  • Ved å benytte boreslam med passende tetthet
 7. Hvor trenger man flexibilitet i et XT system ?
  • I brønnhode
  • I forbindelsen mellom XT og manifoild
  • I tubing hanger
 8. Hva menes med satelitt XT ?
  • XT står for seg selv på havbunnen
  • Ett XT er plassert på en template(bunnramme) med plass til minimum 4 XT
  • XT uten ledewire
 9. Hvorfor har man overvåkning av annulus (hulrom mellom foringsrør og prod.rør) :
  • For å overvåke oljen som produseres
  • For å overvåke hulrommene i hydrauliske koblinger
  • For å overvåke og ta prøver av lekkasje fra kontroll linjer og/eller lekkasje fra produksjonsrør
 10. Hvilke faktorer påvirker ikke installsjonen av subsea strukturer ?
  • Tilgjengelighet av kranbåt
  • Reservoarets egenskaper
  • Vanndybde
  • Værforhold
 11. Brønnvekst avhenger av :
  • Tilgjengelighet av kranbåt
  • Reservoarets egenskaper
  • Vanndybde
  • Værforhold
 12. Fleksibilitet i rør er oppnådd gjennom :
  • Svingbare flenser
  • Ventiler
  • Sensorer
  • Hvordan rørene er laget i 3d rom
 13. HOST er en forkortelse for :
  • Holst over ship template
  • Heavy offshore template
  • Hinge over subsea template
  • Heavy work over subsea template
 14. En ventil kan bli åpnet/lukket ved hjelp av :
  • Rov, hydraulikk, elektronisk og fjører
  • Hydraulikk, elektrisitet og fjører
  • Rov, elektrisitet og fjører
  • Rov, hydraulikk og elektrisitet
 15. Hva er funksjonen til en subsea hydraulisk akkumulator ?
  • Å lagre oljen som returneres fra de hydrauliske aktuatorene under stengeoperasjon
  • Å lagre elektrisk energi subsea i tilfelle svikt i den hydrauliske kraft enheten
  • Lagre energi subsea slik at man unngår trykkreduksjonen i umbilicalen når man skal åpne ventiler, for å oppnå redusert åpningstid av ventilene
 16. Hva står forkortelsen WBS for ?
  • Work breakdown structure
  • Wolds best structure
  • Work better subsea
 17. Hvilke faktor er viktig i design av manifoild ?
  • Strømningsforholdet for oljen i rørene
  • Indre og ytre trykk
  • Termisk utvidelse
  • Tilkobling til XT
 18. Hva er betegnelsen på testen som regnes som en avsluttende del av leverandørens fabrikasjon ?
  • Stack up test
  • Functional approval test
  • Factory acceptance test
  • System integration test
Eksamensforbredelse.
 • Erstellt 07/12/2015
 • Veröffentlicht 09/12/2015
 • Geänderte 09/12/2015
 • Schwierigkeit Leicht
 • Fragen 18
 • Thema Auto, Motorrad, Fahrzeuge

Sie haben die Wahl zwischen 3 Arten von Design:

 • Orange
 • Blau
 • Light
Pos. Spieler Partitur Chrono Datum
Nach der Klassifizierung

WEBSEITEN ZU ENTDECKEN!